הליך רכישת נכס

רכישת נכס והליך העברת הזכויות

קניית דירה ו/או נכס מגורים הינה לרב העסקה המשמעותית ביותר שיעשה אדם בחייו. לאחר שהצלחתם לצבור סכום כסף משמעותי להשקעה ראשונית ופנייתכם לבנק לקבלת משכנתא אושרה - הגיע הזמן לחפש את בית חלומותיכם או לפחות דירה ראויה למגוריכם בהתאם לצרכיכם. עסקת רכישת נכס הינה עסקה לא פשוטה וטרם הרכישה יש להבין מה זכויות המוכר בנכס - האם הנכס רשום בלשכת רישום מקרקעין - "טאבו"? האם למוכרים זכות חכירה, מאת מנהל מקרקעי ישראל, בלבד?

אם רישום בעלות הנכס מתבצע אצל חברה משכנת? להלן הסבר לעניין הזכויות בנכס (חוזיות וקניינות) אשר ישפיעו על אופן העברת הזכויות בנכס:

* לשכות רישום מקרקעין - טאבו: בישראל פזורות 11 לשכות רישום מקרקעין אשר בהן מתנהל רישום הקרקעות הפרטיות בישראל- רק 5% מהקרקעות בישראל הינן בבעלות פרטית, והינן מרוכזות בעיקר באזורי ערים גדולות, ייתרת הקרקעות בבעלות רשות מקרקעי ישראל. פרוצדורת העברת הזכויות בטאבו הינה הנוחה ביותר- כאשר גורם אחד בלבד מבצע את העברת הזכויות והסדרת הבעלות החדשה על הנכס. * מנהל מקרקעי ישראל: כאמור, רב הקרקעות בארץ הינן בבעלות רשות מקרקעי ישראל ואילו לרוכשי הנכס ניתנת זכות חכירה בלבד- שהינה השכרה לטווח ארוך מהמדינה (מינימום 49 שנים) כן ניתנת אופציה להארכת התקופה תמורת דמי חכירה. ההתנהלות מול רשות מקרקעי ישראל בעניין העברת זכויות וקבלת מידע הינה מסורבלת, לפיכך, עבור חלק נכבד מהנכסים בבעלות רשות מקרקעי ישראל בוצע הליך היוון - הליך המאפשר העברת זכויות בנכס מבלי קבלת אישור מרשות מקרקעי ישראל מפעם לפעם. העניין חוסך התנהלות בירוקרטית מסורבלת וקושי בהעברת הזכויות. באם בחרתם לרכוש נכס בבעלות מנהל מקרקעי ישראל יש לברר האם הנכס מהוון, אם לא- האם ניתן להוונו? האם ניתן לקבל מידע אודות הזכויות בנכס מאת לשכת רישום מקרקעין? יש לבדוק את חוזה החכירה של המוכר עם מנהל מקרקעי ישראל ואישור זכויות שימציא המוכר מאת המנהל. * חברות משכנות: חברה משכנת יכולה להיות כדוגמת עמידר- אשר הוקמה בעבר על מנת לנהל את הדיור הציבורי בישראל- כאשר הקרקע והמבנה הוחכרו לה לדורות. לחילופין, עם השנים הוקמו חברות משכנות רבות נוספות אשר מנוהלות על ידי חברות קבלניות או באמצעות משרד עו"ד המלווה הקמת פרויקט, חברות אלה קיבלו רישיון לנהל הנכס כחברה משכנת עד לרישום הבניין או קבוצת הבניינים כבית משותף. הליך העברת הזכויות בחברה משכנת מעט יותר מורכב- לכל חברה פרוטוקול המונה מסמכים הנדרשים לצורך העברת זכויות בנכס, כן, בניגוד לעסקה אחרת- כאן לרוב תידרשו בהפקדת ייפויי כח נוטריונים לביצוע העברת הזכויות כשיסתיים הליך רישום הבית המשותף. ההליך מעט מסורבל ויכול לארוך שנים רבות- אך יש להבין כי כך מתנהלים פרויקטים רבים וכי בליווי משפטי מאת עו"ד מקצועי- אין סיבה לחשוש. לסיכום, ברור כי העסקה הבטוחה והנוחה ביותר הינה רכישת בעלות בנכס אשר רישומו מוסדר בלשכות רישום המקרקעין, אולם, מאחר ומרבית הנכסים אינם רשומים בטאבו אין לחשוש מרכישת נכס אשר בבעלות רשות מקרקעי ישראל או שרישומו מתבצע בחברה משכנת- אלא שיש לבחור עו"ד מקצועי שילווה את העסקה ויבטיח את זכויותיכם בעסקה המשמעותית בחייכם.

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts