העיריה התעלמה מבניה בלתי חוקית בשטחים ציבוריים: בית משפט קבע " מדובר בפגיעה קשה בשלטון החוק&quo

העיריה עצמה עיניה והתעלמה במשך שנים לבניה בלתי חוקית שבוצעה בשטח ציבורי תוך שמבנים הללו פגעו קשות בחזות נכס העותרים, מה שהוביל לירידת ערכו באופן משמעותי.

בית המשפט קבע כי אוזלת היד שגילתה העיירה באכיפת הוראות החוק דהיינו, לפינוי והריסת המבנים, עולה כדי התנערות מחובתן לאכוף את החוק וכי העדר אכיפה אפקטיבית של החוק משמעו פגיעה קשה בשלטון החוק, לפיכך העיריה חויבה לנקוט בהליכים כנגד הבנייה הבלתי חוקית.

כתבה שהעלינו לעיתון ידיעות במדור משפט.

לכתבה המלאה לחצו כאן

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts