Signing a Contract

משרדינו מעניק שירותי נוטריון במקצועיות, במהירות וביעילות במשרדנו ובבית הלקוח:

.יפוי כח נוטריוני ואימות חתימה נוטריוני על יפוי כח ועל כל מסמך אחר 

 

 אישור נוטריוני למשכנתא

 

יפוי כח נוטריוני למכירת נכס/דירה/מגרש בישראל

 

אישור נוטריוני שהחותם על מסמך, בשם אחר (באמצעות יפוי כח או צו של בית משפט) היה מוסמך לכך

 

אישור נוטריוני על נכונותו של העתק מסמך (אישור נאמן למקור)

 

אישור נוטריוני בדבר נכונות תרגום של מסמך

 

אישורים על נכונותם של מסמכים רשמיים של המדינה ומסמכים ציבוריים (תעודת לידה, תעודת זהות, דרכון, רישיון נהיגה, וכל תעודה/אישור אחרים)

 

לקבל תצהיר, לאשר תצהיר ולאשר הצהרה אחרת

 

אישור נוטריוני שאדם חי (אישור חיים)

 

אישור נכונותה של רשימת מצאי

לערוך העדה של מסמך סחיר (התראה נוטריונית בגין שטר או שיק שחולל או שלא שולם)

 

אישור צוואה נוטריונית

 

אימות נוטריוני של הסכם ממון בין בני זוג לפני הנישואין (במקום אישור ההסכם בבית המשפט לענייני משפחה)

 

מתן שירותים נוטריונים עבור כל פעולה הנמצאת בסמכות של נוטריון ציבורי

אישורי אפוסטיל (אישורים לפי אמנת האג לצורך הכרה במסמכים ציבוריים) - apostille

שירותי נוטריון עד הבית

 

.שירותי נוטריון ישראלי בחו"ל - החתמת אזרחי ישראל במקום מושבם בחו"ל על מסמכים, יפוי כח ותצהירים 

לפגישת ייעוץ

או חייגו: