מיסוי מקרקעין

 

 מיסוי מקרקעין נחשב לאחד הנושאים המורכבים בעולם המשפט. הנטל והיקף החבות במיסי מקרקעין, עבור שני צדדי העסקה, הקונה והמוכר, מהווה לעתים קרובות, מכשול אשר מעיב על כדאיות העסקה לצדדים.

לאחר ביצוע עסקה במקרקעין,  כמעט ולא אפשרי לשנות את קביעת גובה המיסוי, ומקרים כאלה מתגלים פעמים רבות במהלך עסקאות כאשר הצדדים לא נעזרים בליווי משפטי.

לכן, לפני ביצוע עסקה במקרקעין, יש לבחון את היבט המיסוי בעסקה ותוצאותיה בטרם ניגשים לבצע עסקה, ולרוב, אפילו לפני במתקדמים בהליכי משא ומתן עם הצד השני.

מסירות ידע רחב ו- תשומת לב, הינם רק חלק מן המאפיינים אשר מאפשרים למשרדינוללוות  את לקוחותינו בביצוע עסקאות כאשר הינם ערוכים ומודעים להיקף החבות בתשלומי המסים אשר נלוות לביצוע העסקה, והכול, על מנת שלסייע להם לבצע עסקאות במקרקעין ולסיימם מרוצים, וללא "הפתעות" מיסוי שימזערו את כדאיות העסקה לאחר ביצועה.

כחלק אינטגרלי ובלתי נפרד מליווי העסקאות על ידנו, אנו מבצעים עבור לקוחותינו

 

סימולציית שומה עצמית לפני ביצוע העסקה.

טרם התקשרותך בביצוע עסקה, אנו נבצע עבורך סימולציית שומה עצמית שלאחריה תוכל לדעת כמעט במדויק את גובה החבות במס כך תוכל לבחון את כדאיות העסקה וכן להחליט, באופן שכלתני על התקדמות לביצוע העסקה או לאו.

איסוף נתונים ומסמכים

לרוב, לקראת ביצוע עסקה במקרקעין אין למי מהצדדים את המסמכים הנדרשים למען ביצוע בדיקת גובה המס. משרדינו, במסגרת ליווי העסקה יפעל למען איתור והשגת המסמכים הנדרשים.

מע"מ

רבים לא יודעים, אך סיווג עסקאות פעמים רבות נעשה לאו דווקא לפי שימוש הנכס או הגדרתו אלא על פי התנהלות המוכר ובכך לעיתים התנהלות בצדדים יכולה לגרור חבות במע"מ. מודעות ותכנון נכון של עסקה יכול שיחסוך כספים רבים למבצעי העסקה.

תושבי חוץ

חישוב מיסוי לתושבי חוץ הינו שונה ונפרד מכאלה של תושבי הארץ, וככזה נושא זה דורש התמצאות רחבה בהיבטי המיסוי הרבים אשר מצריך תכנון ריאלי נכון של מיסוי, ולעיתים גם דיוק בביצוע העסקה והכל בהתייחס בהוראות השעה ו/או החלטות מוגבלות בזמן של רשויות המס ביחס אל תושבי החוץ.

השגות

לאחר הגשת השומה ע"י הצדדים לרשויות המס כמעט ואין דרך לערער עליהם, אולם לרשויות המס היכולת לחלוק על הצהרות הצדדים ולקבוע חישוב שונה לכל עסקה, מחלוקת מול רשויות המס בסופו של דבר יביא, לרוב, להגדלת המס. בכדי למנוע מצבים כאלה חשוב לבחור בעו"ד הבקיא בכל רזי מיסוי המקרקעין. משרדינו מספק טיפול מקצועי בהשגות על שומות המיסוי וכן בייצוג בעררים ובערכאות הרבות.

לרשויות המס היכולת החוקית לחלוק על חישוב המס אשר בוצע בקשר עם כל עסקה שבוצעה ולקבוע כי השומה תחושב באופן שונה, מה שיוביל, ברוב הגדול של המקרים, לחבות מוגדלת במס

מיסוי מקרקעין – מכר ורכישת דירות

חקיקה רבה בהתאם לדרישות המדינה הביאו למצב מורכב בו הוראות המיסוי משתנות בתדירות גבוהה ומשונה. משרדינו מודע לקושי בהתאמת עסקה לחבות המיסוי הנמוכה שהחוק מאפשר, ולכן מתעדכן באופן שוטף לגבי כל  חקיקה והוראה חדשה וזאת בכדי להציג ללקוחותינו את האפשרויות השונות הרבות והעדכניות ביותר בזמן ביצוע העסקה.

פרטי התקשרות

  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  054-4959690

  03-6528601
  03-6528602
רחוב ויצמן 51, ת"א "בית מידות" ק' 3 מיקוד 6209109 קומה 3)